Certificates
ISO
ISO 9001:2000
ISO 9001:2000
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
ASUS
Кыргызстан 2010
Кыргызстан 2010
Кыргызстан 2011
Кыргызстан 2011
Таджикистан 2008
Таджикистан 2008
Таджикистан 2009
Таджикистан 2009
Таджикистан 2010
Таджикистан 2010
Таджикистан 2011
Таджикистан 2011
Туркменистан 2008
Туркменистан 2008
Туркменистан 2009
Туркменистан 2009
Туркменистан 2010
Туркменистан 2010
Туркменистан 2011
Туркменистан 2011
Узбекистан 2008
Узбекистан 2008
Узбекистан 2009
Узбекистан 2009
Узбекистан 2010
Узбекистан 2010
Узбекистан 2011
Узбекистан 2011
FUJITSU
2010
2010
2011
2011
2012
2012
TOSHIBA
2007-2008
2007-2008
MSI
2006-2007
2006-2007
Кыргызстан 2011
Кыргызстан 2011
Таджикистан 2011
Таджикистан 2011
Туркменистан 2011
Туркменистан 2011
Узбекистан 2011
Узбекистан 2011
MGE
2008
2008
SANAKO
2011
2011
QWIZDOM
2011
2011
Sanyo
2011
2011
Intel
Intel certificate for Gold Partner
Intel certificate for Gold Partner
Technology provider Gold status
Technology provider Gold status
DELL
Dell Authorised Distributor
Dell Authorised Distributor
Dell Authorised Distributor 2019
Dell Authorised Distributor 2019